REXROTH导轨R160540231

作者: 上海韦米机电设备有限公司浏览次数: 5发布时间: 2020-06-15
联系电话: 13524123009

REXROTH导轨R160540231,上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,原厂原装,上海韦米机电设备有限公司,上海韦米机电设备,质量保障,销售热线:13524123009,传真:021-51334670;联系人:雷青。热诚欢迎新老客户咨询购买!直线导轨又称线轨、滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,

拥有比直线轴承更高的额定负载,REXROTH导轨R160540231,同时可以承担 - -定的扭矩,REXROTH导轨R160540231,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。一般称直线导轨,或者称线性导轨,线性滑轨。分为方形滚珠直线导轨,双轴芯滚轮直线导轨,单轴芯直线导轨。直线导轨运动的作用是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线

运动。依按摩擦性质而定,直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。直线轴承主要用在自动化机械上比较多,像德国进口的机床,折弯机,缴光焊接机等等,当然直线轴承和直线轴是配套用的。像直线导轨主要是用在精度要求比较高的机械结构上,

REXROTH导轨R160540231

R160933899 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS   2000 MM

R160933630 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS   3570 MM

R160933898 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS   3710 MM

R160530432 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-N

R160530451 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-N

R160536461 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-N

R160730431 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-N

R160530221 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160530231 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160530232 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160530233 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160530234 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160530251 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160533261 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160536261 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P

R160530252 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-P     WWL

R160530131 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-S

R160536161 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-S

R160530931 B.GUIDE RAIL CS    KSA-035-SNS-U

R160540239 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS

R160545059 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS

R160943539 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS   2100 MM

R160546362 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-H

R160540431 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-N

R160540432 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-N

R160540451 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-N

R160543461 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-N

R160540221 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-P

R160540231 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-P

R160540232 B.GUIDE RAIL CS    KSA-045-SNS-P